พันธุ์ข้าวปลูก ข้าวสาร-กล้องอินทรีย์ ปลูกข้าวอินทรีย์ สวนป่ายางนา ติดต่อข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวสารอินทรีย์ ผลิตผลจากธรรมชาติสู่คุณ

จากพันธุ์ข้าวดีๆ ในพื้นที่กว่า 400 ไร่ ที่เราตั้งใจปลูกในแบบธรรมชาติผสมผสาน ออกมาเป็นข้าวกล้อง และข้าวสาร พันธุ์ต่างๆ เพื่อสุขภาพของคุณและครอบครัว

พร้อมจำหน่าย ราคาขายส่งหน้าไร

 

ข้าวอินทรีย์สวนสิงห์ดอทคอม

 

ราคาข้าวหน้าไร่สวนสิงห์

ราคาอาจปรับเปลี่ยนตามสภาวะตลาด
สอบถามเส้นทาง โทร.08-1495-9713