พันธุ์ข้าวปลูก ข้าวสาร-กล้องอินทรีย์ ปลูกข้าวอินทรีย์ สวนป่ายางนา ติดต่อ

 

สวนป่านาสิงหราช

บ้านยางสามต้น ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
โทร. 08-1495-9713 08-1407-7605
Email : i@suansing.com

 

แผนที่สวนป่านาสิงหราชวังทรายพูนพิจิตร