พันธุ์ข้าวปลูก ข้าวสาร-กล้องอินทรีย์ ปลูกข้าวอินทรีย์ สวนป่ายางนา ติดต่อ


ปลูกข้าวอินทรีย์ รักษ์ดิน ประหยัดต้นทุนทำนา

เป้าหมายของท้องทุ่ง : ปลูกให้ได้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี ผลผลิตต่อไร่สูง และที่สำคัญ เป็นนาอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี

 

หัวใจของการทำนาอินทรีย์

ขั้นแรก รักษ์ดิน : เพื่อเมล็ดที่สมบูรณ์ น้ำหนักดี

ขั้นที่สอง เลือกพันธุ์ข้าวที่ดี : เพื่อผลผลิตสูง ปริมาณเมล็ดที่ได้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่เลือก

ขั้นที่สาม ขยัน : เพื่อให้ได้นาอินทรีย์แบบประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืน

 

กว่าจะได้เมล็ดข้าวล้านล้าน..ล้าน เมล็ด

เตรียมดินกันก่อน

ย่อยสลายฟาง

การเตรียมดินหลังจากเก็บเกี่ยวของสวนป่านา สูบน้ำเข้าโดยไม่ต้องไถ ตีนา ใส่น้ำหมักเพื่อย่อยสลายฟาง ทิ้งไว้พอฟางยุ่ยดี ปล่อยน้ำลูบเทือก รอปักดำ

 

กำจัดหอยเชอร์รี่ในนา

เป็ดเจ้าพนักงานจับหอยเชอร์รี่

ระหว่างรอฟางโดนจุลินทรีย์ย่อยสลาย ก็ต้องพึ่งเจ้าพนักงานจับหอยเชอร์รี่ที่แสนขยัน ชอนไชไม่มีหยุด กินสารพัด ทั้งหอย ทั้งข้าวเปลือกที่หลงเหลือในนาหลังการเกี่ยว ตัดทั้งปัญหาหอยเชอร์รี่ และปัญหาข้าวเรื้อไปพร้อมๆ กัน แถมปล่อยปุ๋ยขั้นต้นไว้ในท้องนาอีกต่างหาก ตกเย็นก็จะชักแถวกลับเข้าเล้า พร้อมไข่ไว้ให้เก็บขายเป็นไข่เป็ดอินทรีย์ในตอนเช้า เพราะเป็นเป็ดที่เลี้ยงด้วยอาหารจากธรรมชาติล้วนๆ ไม่มีอาหารสำเร็จรูปเจือปน

 

หมูไม่หลุม โรงงานผลิตปุ๋ยเดินได้

หมูไม่หลุม

เครื่องผลิตปุ๋ยเพื่อไปหล่อเลี้ยงดินในท้องทุ่งที่สำคัญของสวนป่านาสิงหราช เป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ ที่ได้มาจาก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากโครงการตามพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ต้องขอบคุณคุณหมอชัยยะที่แสนใจดี คัดพันธุ์ผสมจากแม่หมูแลนด์เลซ พ่อหมูปากช่อง3 และปากช่อง5 ที่ทำให้เราได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ แข็งแรง โตเร็ว และที่สำคัญ เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยเดินได้ที่น่ารักที่สุดในสวน

ใต้คอกที่หมูอยู่เป็นบ่อหมักชีวภาพขนาด 64 ลูกบาศก์เมตร ที่หมักปุ๋ยน้ำชีวภาพไว้ใช้ในสวนป่านาทั้งหมด ต้องขอบคุณจุลินทรีย์ตัวน้อยๆ สารพัด พด. จากกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมอีกสารพัดสูตรจากทุกแหล่งวิชาการ

 

เพาะกล้าด้วยแกลบดำ

แกลบดำเพาะกล้า

เตรียมถาดเพาะกล้าสำหรับรองรับพันธุ์ข้าวดีๆ เพื่อผลผลิตในอนาคต

 

ถังพด.ที่รอคิวไปหมักใหม่

ถาดเพาะกล้า

ถาดเพาะกล้ากับถังพด.ที่รอคิวหมัก

 

เมล็ดพันธุ์ดี คือหัวใจของผลผลิตที่จะได้

โรยเมล็ดข้าวในถาดเพาะกล้า

การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่จะปลูก มีผลอย่างยิ่งต่อผลผลิตที่จะได้ ที่สวนเราพิถีพิถันเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว ทั้งเรื่องการเสาะหาพันธุ์ดีๆ มาปลูก เช่น

พันธุ์ปิ่นเกษตร ผลงานการวิจัยของอ.ดร.อภิชาติ ม.เกษตร ที่ได้รับรางวัลอันดับ3 ของงานประกวดข้าวโลก เป็นข้าวพันธุ์ดี ผลผลิตสูง ดูแลง่าย คุณภาพเมล็ดข้าวสารจะเป็นข้าวนุ่ม เป็นที่ต้องการของกลุ่มพ่อค้าโรงสี

พันธุ์หอมชลสิทธิ์ อีีกผลงานของอ.ดร.อภิชาติ ที่เป็นข้าวหอม ให้ผลผลิตสูง แม่เป็นข้าวหอมมะลิ105 จุดเด่นเป็นข้าวทนน้ำท่วมได้นานถึง 2 สัปดาห์ ดูแลง่าย ให้เมล็ดข้าวที่มีคุณภาพการสีดี

พันธุ์ข้าว กข33 (หอมอุบล80) ผลงานวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) กับ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เป็นข้าวที่มีคุณภาพเมล็ดคล้ายข้าวหอมมะลิ105 ทั้งรูปร่างเมล็ดและกลิ่น แต่ไม่ไวแสง ปลูกได้ทั้งปี ต้านทานโรคไหม้ ผลผลิตต่อไร่สูงกว่า ข้าวหอมมะลิ105

พันธุ์ข้าว หอมนิล พันธุ์ข้าวที่มีโภชนาการสูง เมล็ดสีม่วงดำ หอมนุ่ม ผลผลิตต่อไร่ อยู่ในระดับกลางค่อนข้างสูง ดูแลง่าย นิยมสีเป็นข้าวกล้อง ราคาขายจะสูงกว่าราคาข้าวขาวทั่วไป

หลังจากคัดพันธุ์ดีมาปลูกแล้ว ต่อไปก็เป็นขั้นตอนดูแลเพื่อให้ได้เมล็ดที่สมบูรณ์

 

 

กล้าแข็งแรง พร้อมลงสู่ท้องทุ่ง

แปลงเพาะกล้า

เราเพาะกล้าโดยไม่ต้องใส่สารกันเชื้อราแบบเคมี เราเฝ้าระวังเรื่องน้ำ สภาวะแวดล้อม ให้ไม่เกิดความพอเหมาะสำหรับราที่จะเกิดได้

 

ดำนาน้อยต้นที่สุด เพื่อผลผลิตที่เยอะที่สุด

ดำนาด้วยรถดำ

ที่นี่เราดำนาด้วยรถดำนา เพื่อคัดพันธุ์ข้าวปลูกโดยเฉพาะ ใช้หลักการปลูกข้าวแบบ SRI มาผสมผสาน แต่เราใช้รถดำนาจับกล้าให้น้อยที่สุดที่รถจะจับติด และใช้กล้าที่อายุวันน้อยที่สุดที่จะติดได้

 

ถอนข้าวปนในนา

ถอนข้าวปนในนา

เราเริ่มถอนข้าวปนในนาได้ตั้งแต่ยังเล็ก เริ่มถอนตั้งแต่ข้าวแตกแถว นาที่ทำเมล็ดพันธุ์ข้าว ควรเป็นนาดำ เพราะเราสามารถคัดพันธุ์ปนออกง่าย และคัดได้หลายระยะของอายุข้าว

 

จากข้าวที่แทบจะมองไม่เห็นตอนดำ มาเป็นกอใหญ่ๆ อย่างนี้

ข้าวปิ่นเกษตรแตกกอ

กอข้าวปิ่นเกษตร จากการดำด้วยจำนวนต้นน้อยที่สุด

 

ข้าวปิ่นเกษตรเริ่มออกรวง

ข้าวปิ่นเกษตรเริ่มออกรวง

ข้าวปิ่นเกษตรที่เราเห็นตั้งแต่ตอนดำนาต้นเล็กๆ แตกกอใหญ่ เริ่มออกรวงเต็มท้องทุ่ง

 

ข้าวหอมชลสิทธิ์ออกรวง

ข้าวหอมชลสิทธิ์ออกรวง

ข้าวหอมชลสิทธิ์ รวงยาว น้ำหนักดี

 

รถเกี่ยว

รถเกี่ยวรถแทรกเตอร์

ที่นี่เรามีข้าวให้เี่กี่ยวเกือบทุกสัปดาห์ เพราะระบบปฎิทินข้าวที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง ในแปลงที่เก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์จะถูกดูแลอย่างดี จนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว จะมีการเกี่ยวต่อเนื่องในพันธุ์เดียวกัน และล้างระบบทุกครั้งก่อนที่จะเกี่ยวพันธุ์อื่น เพื่อป้องกันการปนในขั้นสุดท้าย ส่วนที่เหลือจากการทำเมล็ดพันธุ์ จะนำไปสีเป็นข้าวสารอินทรีย์สำหรับจำหน่ายให้ผู้สนใจสั่งซื้อต่อไป