พันธุ์ข้าวปลูก ข้าวสาร-กล้องอินทรีย์ ปลูกข้าวอินทรีย์ สวนป่ายางนา ติดต่อ

สวนป่ายางนา


แม่พันธุ์ยางนาสูงลิบลิ่ว

แม่พันธุ์ยางนา เปลาตรง สูง..ง..ง..ลิบลิ่ว ต้นแม่ของ เหล่าลูกยางนา มีปีกทั้งหลาย

 

แปลงเพาะกล้ายางนา

ลูกยางนา นับแสนลูก มาเข้าแถว เรียงกัน รอวันโต ไปเป็นยางนา ต้นใหญ่

 

ลูกยางนา

กล้ายางนา รอวันลงแปลง

 


กล้ายางนาพันธุ์ดี มีจำหน่าย

 ขนาดกล้า  ราคา
 กล้ายางนาต้นเล็ก  4.00
 กล้ายางนาต้นกลาง  6.00 
 กล้ายางนาต้นใหญ่  10.00

 

สอบถามก่อนเดินทาง
โทร.08-1495-9713